PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym – studium przypadku

Autor:

Broniszewski Michał

Temat i słowa kluczowe:

zintegrowane podejście ; rozwój obszarów funkcjonalnych ; polityka regionalna Unii Europejskiej

Abstrakt:

Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce ukierunkowanej terytorialnie. W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego podejścia, w celu ukazania jego znaczenia dla działań publicznych ukierunkowanych na rozwój obszarów funkcjonalnych. W warstwie teoretycznej wykorzystano analizę systemową, która posłużyła do zbadania uwarunkowań organizacyjnych wspomagających wdrażanie zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych. W warstwie empirycznej wykorzystano studium przypadku jako metodę badawczą, opierającą się na analizie wybranego przykładu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w celu określenia metody wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator:

ISSN 1643-0328 ; DOI : 10.19195/1643-0328.23.12

Język:

pol

Jest częścią:

Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 23/2017, s. 161-172

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor opisu:

M.S.