PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Dialog społeczny na poziomie regionalnym w województwie dolnośląskim i lubelskim - analiza porównawcza ; Dialog społeczny na poziomie regionalnym w województwie dolnośląskim i lubelskim - analiza porównawcza

Autor:

Olejnik, Maciej

Temat i słowa kluczowe:

dialog społeczny ; związki zawodowe ; organizacje pozarządowe ; organizacje pracodawców ; Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego ; Lubelska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Opis:

s.143-155

Abstrakt:

Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS) są najważniejszymi regionalnymi instytucjami dialogu społecznego, w skład których wchodzą reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz wojewoda i marszałek województwa. WKDS dysponują kompetencjami umożliwiającymi rozpatrywanie problemów i wyzwań stojących przed regionem zarówno o charakterze egzystencjalnym (np. konfliktów między pracodawcami a pracobiorcami), jak i transgresyjnym (np. wyznaczanie długofalowych celów stojących przed władzami regionu). Celem niniejszego artykułu było porównanie sposobu funkcjonowania Dolnośląskiej i Lubelskiej WKDS od momentu powstania w 2002 roku do 2010 roku. W artykule wykazano, że komisje zajmowały się podobnymi egzystencjalnymi (np. ochroną zdrowia, rynkiem pracy, komunikacją) i transgresyjnymi zagadnieniami (np. strategie rozwoju województwa). Lubelska WKDS okazała się być znacząco skuteczniejszą instytucją w zakresie rozwiązywania egzystencjalnych problemów regionu i wyznaczania długofalowych celów województwa w porównaniu do Dolnośląskiej WKDS.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Data:

2013

Format:

application/pdf

Źródło:

Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia: studia przypadków.