Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Adopcja / opieka zastępcza jako czynnik ryzyka przemocy w rodzinie

Tytuł odmienny:

Adoption / foster careas a risk factor for domestic violence

Autor:

Helios, Joanna

Temat i słowa kluczowe:

violence ; trauma ; dissociation ; non-parental custody of a child

Abstrakt:

This article analyzes one of the risk factors for violence against children. Adoption (foster care) has been explicitly identified as such a risk factor due to multiple issues stemming from trauma, relationship disruption, and dissociation, all of which present specific problems. These problems differ from those experienced by biological families, and may therefore cause violence in adoptive and foster families to occur more frequently

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo Beta-Druk

Współtwórca:

Sadowa, Katarzyna. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data:

2007-

Data wydania:

2017

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65158-11-6 ; ISSN 2080-332X

Język:

pol ; eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznychi Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego& Authors, Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdjm