Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Pojęcie niepełnosprawności

Autor:

Giełda, Małgorzata

Temat i słowa kluczowe:

administracja publiczna ; bariery dla osób niepełnosprawnych ; integracja społeczna ; subsydiarność ; nauka administracji ; niepełnosprawność ; osoba z niepełnosprawnością ; status osób niepełnosprawnych ; Unia Europejska ; problemy strukturalne administracji ; europejskie prawo administracyjne ; sposoby realizacji oczekiwań społecznych ; polskie prawo administracyjne

Abstrakt:

Pojęcie niepełnosprawności w aktach normatywnych nie jest jednorodne. W prawie powszechnie obowiązującym brak także definicji niepełnosprawności opartej na interdyscyplinarności, która respektowałaby model medyczny oraz model społeczny tego pojęcia oparty na konkretnym kontekście kulturowym. Artykuł zwraca też uwagę na konieczność rozpatrzenia możliwości posługiwania się pojęciem osoby z niepełnosprawnością, które zastąpiłoby pojęcie osoby niepełnosprawnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Giełda, Małgorzata. Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Marusiak, Jarosław. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-08-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 72)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Małgorzata Giełda

Autor opisu:

TK