Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Administracja publiczna pod rządami prawa zamówień publicznych

Autor:

Guziński, Maciej

Temat i słowa kluczowe:

administracja publiczna ; wykonawca ; zamawiający ; jednostka kontrolująca ; zamówienia publiczne

Abstrakt:

Przy realizacji zadań publicznych w trybie zamówienia publicznego, podmioty administracji publicznej pełnią różne role, podlegając w tym zakresie regulacji ustawowej. Przede wszystkim występują w procesie udzielania zamówienia publicznego jako zamawiający – podmioty udzielające zamówienia publicznego. Niemniej niektóre z tych podmiotów występować mogą jako wykonawcy – podmioty ubiegające się o zamówienie, realizujące zamówienie. Natomiast Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako centralny organ administracji rządowej, pełni rolę organu kontrolującego zgodność postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami prawa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-23-3

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Maciej Guziński

Autor opisu:

TK