Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Świadczenia ponadlimitowe w podmiotach leczniczych – aspekt prawno-rachunkowy

Autor:

Łagowski, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

świadczenia zdrowotne ; ochrona zdrowia ; podmioty lecznicze ; świadczenia ponadlimitowe ; Narodowy Fundusz Zdrowia ; rozliczenia

Opis:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych jako wtórnego problemu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W pierwszej części dokonano identyfikacji i zdefiniowania świadczeń ponadumownych na podstawie orzeczeń sądów powszechnych. W kolejnej części przedstawiono wypracowane w praktyce metody dochodzenia roszczeń oraz wskazano prawidłowe praktyki ujmowania świadczeń ponadumownych z punktu widzenia podatkowo-rachunkowego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Zalcewicz, Anna. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-06-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Paweł Łagowski

Autor opisu:

TK