Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Współpraca z rodzinami wychowanków jako element funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich

Autor:

Jezierska, Barbara

Temat i słowa kluczowe:

nieletni sprawcy przestępstw ; rodzina ; instytucja resocjalizacyjna ; funkcjonalność

Opis:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstrakt:

Sprawne działanie instytucji resocjalizacyjnej jest warunkiem jej rozwoju oraz istotnym czynnikiem prawidłowego przebiegu życia społeczności, która w jej obrębie funkcjonuje. Skuteczność instytucji resocjalizacyjnej zależy od wyraźnie i jednoznacznie określonego celu przez nią przyjętego, jej organizacji wewnętrznej i podziału pracy oraz uniezależnienia czynności służbowych od osobistych interesów pracowników, a także pozostawania przez nią w dającej się obiektywnie ustalić zgodzie z celami i zadaniami,dla realizacji których została powołana, wysokiej integracji wewnętrznej, sprawnej kooperacji z instytucjami z nią współpracującymi oraz środowiskiem zewnętrznym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20161.497.510

Źródło:

Pdg P 343

Język:

eng

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 497-510

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Barbara Jezierska

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.