Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

(Nie)bezpieczeństwo w rodzinie

Autor:

Grabowiec, Anna

Temat i słowa kluczowe:

przemoc w rodzinie ; przemoc fizyczna ; przemoc psychiczna ; wykorzystywanie seksualne ; zaniedbywanie

Opis:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstrakt:

Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania złożoności problematyki dotyczącej przemocy wewnątrzrodzinnej. Przedstawiono w nim formy krzywdzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych członków rodziny. Zwrócono uwagę na często pomijany rodzaj wiktymizacji, czyli bycie przez dzieci świadkami przemocy między rodzicami czy innymi dziećmi znajdującymi się w rodzinie. Ukazano skalę występowania problem przemocy domowej w świetle badań empirycznych prowadzonych w Polsce i skonfrontowano z wynikami badań zagranicznych. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji dziecka doświadczającego przemocy ze strony najbliższych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20161.457.467

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 457-467

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Grabowiec

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.