Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Nowoczesne formy opracowywania i udostępniania zasobów Oddziału Zbiorów Graficznych

Autor:

Bińkowska, Iwona

Temat i słowa kluczowe:

repozytorium ; inwentarze zbiorów specjalnych ; fotografia cyfrowa ; źródło ikonograficzne ; katalogi zbiorów specjalnych ; fotokatalog ; biblioteka cyfrowa ; zbiory specjalne ; Oddział Zbiorów Graficznych ; dokument ikonograficzny ; fotografia analogowa ; digitalizacja ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wykorzystanie technologii fotograficznej i cyfrowej do opracowywania i udostępniania informacji o zasobach Oddziału Zbiorów Graficznych (OZG), połączonej z prezentacją wizualną zbiorów w formie ich obrazów. Przedstawiono zarówno najstarsze fotokatalogi odbitek z fotografii analogowych, jak i wykorzystywane obecnie pliki cyfrowe opatrzone metadanymi, udostępniane poprzez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego oraz portal Dziedzictwo kulturowe. Omówiono także projekt przygotowywanej aktualnie hybrydowej bazy katalogowej, łączącej funkcjonalność zdigitalizowanych katalogów kartkowych Oddziału z wizerunkami cyfrowymi skatalogowanych obiektów. Zaprezentowano możliwości tworzonej i modyfikowanej bazy danych łączącej funkcje inwentarza z katalogiem. Zaakcentowano udział pracowników OZG w kolejnych etapach wprowadzania nowoczesnych technologii w ramach projektów, planowej digitalizacji zbiorów oraz w pracach międzyoddziałowych realizowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.022 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Iwona Bińkowska

Autor opisu:

TK