Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wykorzystanie nowych technologii w pracy Oddziału Przechowywania Zbiorów (OPZ)

Autor:

Kulikowski de Nałęcz, Artur ; Nowak, Renata ; Foremny, Andrzej

Temat i słowa kluczowe:

druki zbędne ; katalogowanie ; automatyzacja ; dublety ; zbiory biblioteczne ; udostępnianie

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zakres wykorzystania narzędzi opartych na technologii komputerowej w pracy Oddziału Przechowywania Zbiorów. Zaprezentowano ich znaczenie i wpływ na realizację zamówień czytelniczych oraz wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji do weryfikacji danych bibliograficznych dokumentów, w przypadku których istnieją rozbieżności w zapisach pomiędzy księgami inwentarzowymi a katalogiem. Omówiono zakres wykorzystania modułów opracowania i udostępniania zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA. Autorzy zaprezentowali również wdrożoną w 2010 roku bazę dubletów. Omówiono cel jej powstania, metodykę tworzenia rekordu egzemplarza, możliwości jej wykorzystania obecnie oraz w przyszłości.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.010 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Andrzej Foremny, Artur Kulikowski de Nałęcz, Renata Nowak

Autor opisu:

TK