Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wpływ narzędzi elektronicznych wykorzystywanych w Oddziale Udostępniania Zbiorów BU na polepszenie jakości obsługi użytkowników

Autor:

Górska, Monika ; Gurazdowska, Joanna ; Kulig, Barbara ; Żołnierkiewicz, Grażyna

Temat i słowa kluczowe:

elektroniczne konto biblioteczne ; obsługa użytkowników ; materiały cyfrowe ; obsługa online ; kontakt elektroniczny z użytkownikiem ; współczesna biblioteka akademicka ; biblioteczne narzędzia elektroniczne ; użytkownicy niepełnosprawni

Abstrakt:

W artykule zarysowano problematykę obsługi użytkownika współczesnej biblioteki akademickiej. Podkreślono wykorzystanie narzędzi elektronicznych ułatwiających proces zapisu do biblioteki i wypożyczania do czytelń i na zewnątrz biblioteki, jak również usprawniających wypożyczenia międzybiblioteczne. Wskazano na ważną rolę elektronicznego kontaktu z użytkownikiem w procesie obsługi jego konta bibliotecznego. Zaznaczono istotne znaczenie narzędzi programowych bezpośrednio usprawniających pracę bibliotekarzy, obsługujących czytelnie oraz wypożyczalnie. Poruszono też problematykę obsługi osób niepełnosprawnych, prezentując m.in. narzędzia elektroniczne, które ułatwiają korzystanie z zasobów biblioteki w agendach udostępniania zbiorów na miejscu.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.17.02 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Monika Górska, Joanna Gurazdowska, Barbara Kulig, Grażyna Żołnierkiewicz

Autor opisu:

TK