Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rodzina i jej znaczenie w świadomości studentek pracy socjalnej

Autor:

Taranowicz, Iwona

Temat i słowa kluczowe:

praca socjalna

Abstrakt:

Badacze rodziny dostrzegają procesy jej deinstytucjonalizacji. Wielość form, jakie rodzina przyjmuje stawia problem jej definicji. Niezależnie od wysiłków naukowcówto społeczeństwo decyduje kto tworzy rodzinę i co wchodzi w zakres jej działania.To w społecznej świadomości znajdują się ostateczne uprawomocnienia obowiązujących regulacji. Artykuł prezentuje badania przeprowadzone wśród studentów pracy socjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, mające na celu odtworzenie ich wyobrażeńi poglądów związanych z rodziną, małżeństwem, rolami rodzinnymi. Ich analiza wskazuje, że rodzina to w większym stopniu wspólnota uczuć niż wspólnota zadaniowa.Potwierdza prognozę Ulricha Becka wskazującą obawę przed samotnością jako główną przyczynę dążenia do zakładania rodziny. Badania wykazały także obecność bardzo rożnych wizji rodziny i związku. Obok siebie istnieją przekonania bliskie tradycyjnym,podkreślające znaczenie małżeństwa i jego trwałości, oraz poglądy odrzucające instytucję małżeństwa, macierzyństwo, zakładające nietrwałość związków

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Współtwórca:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red.

Data:

2015

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

978-83-62563-487

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.