Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwiecza badań nad rodziną polską

Autor:

Kotlarska-Michalska, Anna

Temat i słowa kluczowe:

typy rodzin ; struktura rodziny ; funkcje rodziny

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę przeglądu stanu wiedzy o rodzinie jako instytucji społeczneji ważnej grupie społecznej, na podstawie licznych badań prowadzonych przezsocjologów w latach 1960–2015. Celem głównym tego przeglądu jest pokazanie obrazówżycia rodzinnego Polaków, świadczących o tym, że rodzina polska dokonywaławielu starań, aby dostosować się do realiów życia społeczno-gospodarczego,zarówno w okresach sprzyjających jej rozwojowi, jak i w okresach utrudniających jejcodzienne życie. Badacze rodziny najchętniej opisywali ją poprzez charakterystykęstatusu społeczno-zawodowego, strukturę oraz funkcje, ale jednocześnie dostrzegaliwpływ głównych uwarunkowań makrostrukturalnych i mikrostrukturalnych.Autorka opracowania ma świadomość, że rzetelne odzwierciedlenie wszystkich cech charakterystycznych polskiej rodziny nie jest możliwe w tym okrojonym objętościowo tekście, ale ma nadzieję, że informacje w nim zawarte zachęcą młodych badaczy do pogłębionych badań i poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jak bardzoi pod jakimi względami zmieniła się współczesna rodzina polska, i co w niej pozostało najcenniejszego

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Współtwórca:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red.

Data:

2015

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

978-83-62563-487

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.