Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Państwa upadłe

Autor:

Klin, Tomasz

Temat i słowa kluczowe:

Organizacja Narodów Zjednoczonych ; Afganistan ; Haiti ; Demokratyczna Republika Kongo ; Somalia

Opis:

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem projektu badawczego „Obszary aktywności wspólczesnych organizacji międzynarodowych”, realizowanego w 2013 r. przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Zachodniego, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Semper Avanti oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Abstrakt:

The category of failed states has been critically considered in the article because it is often defined due to the dominant, West-oriented ideology. Four states have been chosen, ie. Afghanistan, Haiti, the Democratic Republic of the Congo, and Somalia, which to the highest extent fulfill the criteria of being “failed”. The next section discusses regulations prepared by international governmental organisations, which refer to the problem of failed or fragile states. The main part of the article regards practical activities of IGOs toward states that are in danger of failure. The essence is military, police, and various civilian missions (eg. supporting the rule of law). A special importance is attached to humanitarian and development assistance. Further some methods of controlling the effects by IGO’s have been pointed out. The conclusions emphasize the uncertain future of failed states and a high degree of IGOs’ involvement in counteracting the problem.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

OTO Agencja Reklamowa

Współtwórca:

Lisowska, Alicja Red. ; Florczak, Agnieszka Red. ; Stadtmüller, Elżbieta Rec.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

rozdział

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-927859-8-9

Źródło:

Organizacje międzynarodowe w działaniu, pod red. Agnieszki Florczak i Alicji Lisowskiej, s. 105-122

Język:

pol

Jest wersją:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Pacześniak, Monika Klimowicz & Autorzy

Autor opisu:

M.S.