Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Piractwo morskie

Autor:

Bomba, Alina

Temat i słowa kluczowe:

piractwo morskie ; Organizacja Narodów Zjednoczonych ; prawo międzynarodowe

Opis:

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem projektu badawczego „Obszary aktywności wspólczesnych organizacji międzynarodowych”, realizowanego w 2013 r. przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Zachodniego, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Semper Avanti oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Abstrakt:

The article analyzes the acts of robbery on the high seas with particular emphasis on maritime piracy. It also shows the definition and legal issues, scale and scope of maritime piracy in the modern world, along with a breakdown of its regional variations and types. Furthermore an attempt was made to analyze the initiatives undertaken by international governmental organizations such as the United Nations, NATO, the European Union, the Association of South-East Asian Nations, the African Union and the Arab League in preventing and combating maritime piracy in the modern world.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

OTO Agencja Reklamowa

Współtwórca:

Lisowska, Alicja Red. ; Florczak, Agnieszka Red. ; Stadtmüller, Elżbieta Rec.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

rozdział

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-927859-8-9

Źródło:

Organizacje międzynarodowe w działaniu, pod red. Agnieszki Florczak i Alicji Lisowskiej, s. 87-141

Język:

pol

Jest wersją:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Pacześniak, Monika Klimowicz & Autorzy

Autor opisu:

M.S.