Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Operacje pokojowe

Autor:

Cianciara, Adam

Temat i słowa kluczowe:

Organizacja Narodów Zjednoczonych ; politologia ; operacje pokojowe

Opis:

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem projektu badawczego „Obszary aktywności wspólczesnych organizacji międzynarodowych”, realizowanego w 2013 r. przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Zachodniego, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Semper Avanti oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Abstrakt:

This paper analyzes peace operations conducted by international governmental organizations. The author explains some key terms that are usually applied to peace operations and the process of conflict resolution. Furthermore, the paper describes features and characteristics of peace operations carried out by the United Nations as well as regional organizations. In the last part of the article, the author presents some critical arguments on the general idea of peace operations and some arguments on the peacekeeping effectiveness.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

OTO Agencja Reklamowa

Współtwórca:

Lisowska, Alicja Red. ; Florczak, Agnieszka Red. ; Stadtmüller, Elżbieta Rec.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

rozdział

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-927859-8-9

Źródło:

Organizacje międzynarodowe w działaniu, pod red. Agnieszki Florczak i Alicji Lisowskiej, s. 13-35

Język:

pol

Jest wersją:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Pacześniak, Monika Klimowicz & Autorzy

Autor opisu:

M.S.