Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Handel ludźmi

Autor:

Florczak, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

ochrona środowiska ; prawa człowieka ; politologia ; demokracja ; bezpieczeństwo ; patologie ; pomoc humanitarna ; terroryzm międzynarodowy ; organizacje międzynarodowe ; migracje

Opis:

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem projektu badawczego „Obszary aktywności wspólczesnych organizacji międzynarodowych”, realizowanego w 2013 r. przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Zachodniego, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Semper Avanti oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Abstrakt:

The last two decades have witnessed an increase in international society's interest in the phenomenon of trafficking in human beings. This article aims to present the activities of national and regional organisations dealing with this problem that function in the legislative, supervisory and operational areas. The limited scope of this paper does not allow for the discussion of all government organisations undertaking initiatives for combating trafficking in human beings. For this reason, the study is limited to the most important ones, which engage in a wide range of activities. At the same time, the presented review of the forms of activity of international organisations and adopted legal instruments is a synthetic and by no means an exhaustive one.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

OTO Agencja Reklamowa

Współtwórca:

Lisowska, Alicja Red. ; Florczak, Agnieszka Red. ; Stadtmüller, Elżbieta Rec.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

praca zbiorowa

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-927859-8-9

Język:

pol

Jest wersją:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Pacześniak, Monika Klimowicz & Autorzy

Autor opisu:

M.S.