Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Improvement of investment activity of enterprises

Autor:

Smolinska, Sofia ; Yasinovska, Iryna

Temat i słowa kluczowe:

state regulation ; financial resources ; enterprises ; financing ; investment activity ; activation

Abstrakt:

The article substantiates the main ways of activating investment activity of enterprises. The ways of formation of investment resources of enterprises are presented. The estimation of state regulation of investment activity is given. It is determined that state regulation of investment activity of enterprises should be based on three groups of methods: economic, organizational and legal. The peculiarities of formation of investment policy at enterprises are explained. The main methods of financing investment projects are described. The emphasis is placed on project financing as one of the most important types of financing of investment activity of enterprises.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Anna Ćwiąkała-Małys Red. ; Marzena Karpińska Red. ; Zielińska, Anetta. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

DOI: 10.23734/23.18.034 ; ISBN 978-83-66066-33-5

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Iryna Yasinovska ; © Copyright by Sofia Smolinska