Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kluczowych podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego za lata 2012–2016

Autor:

Łagowski, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

ochrona zdrowia ; analiza finansowa ; podmioty lecznicze

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jednostki te odgrywają kluczową rolę w ramach wojewódzkiego systemu ochrony zdrowia, dlatego wiwisekcja ich sytuacji finansowej jest istotną kwestią, także z punktu widzenia pacjentów. W analizie wykorzystano wskaźniki z grupy oceny zyskowności, płynności, efektywności oraz zadłużenia, na podstawie których tworzony jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zaobserwowane w badanych podmiotach tendencje powinny stać się przedmiotem zainteresowania z jednej strony kadry zarządzającej, a z drugiej nadzoru właścicielskiego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Anna Ćwiąkała-Małys Red. ; Marzena Karpińska Red. ; Zielińska, Anetta. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

DOI: 10.23734/23.18.034 ; ISBN 978-83-66066-33-5

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Paweł Łagowski