Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Działalność hospicjów dla dzieci na rzecz rodziny w świetle analizy zasobów internetowych stron hospicjów

Autor:

Godawa, Grzegorz

ORCID:

0000-0002-2283-3965

Temat i słowa kluczowe:

chore dziecko ; hospicjum ; rodzina ; wsparcie ; zasoby internetowe

Abstrakt:

Rodzina nieuleczalnie chorego dziecka może korzystać ze wsparcia różnych instytucji i organizacji społecznych. W ofercie pomocowej znajduje się również wsparcie proponowane przez hospicja dla dzieci. Działania hospicjum są ukierunkowane na zapewnienie optymalnej jakości życia chorego dziecka, a także wsparcie jego bliskich. Ważnym źródłem informacji na temat tej działalności są strony internetowe prowadzone przez hospicja. Rodzice poszukujący wsparcia mogą z nich korzystać, czerpiąc z nich niezbędną wiedzę. Celem podjętych badań jest pokazanie, jaką pomoc i w jaki sposób hospicja oferują pomoc dla chorych dzieci i ich rodzin. Dla osiągniecia tego celu dokonano jakościowej analizy danych zawartych na stronach internetowych wybranych 31 hospicjów dla dzieci w Polsce. Analiza stron internetowych hospicjów pokazała, że proponowana przez nie opieka w pełni spełnia standardy opieki paliatywnej. Zakres świadczonej pomocy wychodzi naprzeciw potrzebom chorych dzieci, podnosząc jakość ich życia, a także ich rodzinom. Sposób przedstawiania treści na stronach hospicyjnych jest specyficzny dla każdej witryny, co świadczy o różnorodności podejść. Niekiedy skłania do refleksji na temat różnorodnych uwarunkowań wsparcia społecznego. Treści zawarte w witrynach są rzetelną odpowiedzią na potrzebę uzyskania prostych i rzeczowych informacji, na podstawie których rodzice chorego dziecka mogą podejmować ważne decyzje.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20181.323.337

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Grzegorz Godawa

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.