Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wsparcie rodziców biologicznych i zastępczych w wychowaniu dzieci – oczekiwania a rzeczywistość

Autor:

Lasota, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-6128-7859

Temat i słowa kluczowe:

rodzice zastępczy ; rodzice biologiczni ; wsparcie oczekiwane ; wsparcie otrzymywane

Abstrakt:

Celem prezentowanych badań było ukazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy rodzicami zastępczymi i biologicznymi w doświadczaniu trudności rodzicielskich. Jedna z głównych hipotez zakłada istnienie różnic pomiędzy rodzicami biologicznymi a rodzicami zastępczymi w zakresie poczucia wsparcia otrzymywanego oraz oczekiwanego od osób bliskich i obcych. Uzyskane wyniki badań sugerują istnienie różnic pomiędzy rodzicami biologicznymi a rodzicami zastępczymi w zakresie odczuwania poczucia wsparcia udzielanego przez inne osoby. Specjaliści, instytucje, inni rodzice, nauczyciele stanowią większe źródło wsparcia dla rodziców zastępczych niż dla rodziców biologicznych. Partnerzy, rodzina, przyjaciele (osoby bliższe) są większym źródłem wsparcia dla rodziców biologicznych niż dla rodziców zastępczych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20181.225.240

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Agnieszka Lasota

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.