Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Kulturowe doświadczanie młodego pokolenia w polskich rodzinach na wileńskim styku kultur

Autor:

Szerląg, Alicja

ORCID:

0000 0002 0773 3245

Temat i słowa kluczowe:

dom rodzinny ; tożsamość ; kulturowa przestrzeń rodziny ; wymiary kulturowej identyfikacji

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania uczyniono określenie specyfiki kulturowego doświadczania młodego pokolenia Polaków na wileńskim styku kultur, a w szczególności ich kulturowe identyfikacje dokonujące się w ich środowisku rodzinnym. Eksplorację badawczą, czyniącą przedmiotem poznania wskazaną powyżej problematykę, przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. W badaniach uczestniczyło 106 nastolatków wywodzących się z polskich rodzin zamieszkujących na Wileńszczyźnie. Rezultatem przeprowadzonych badań jest konceptualizacja kulturowej przestrzeni rodziny na styku kultur, dzięki której możliwe było wyróżnienie jej podstawowych wymiarów: dziedziczonego, zastanego i realizowanego. W obrębie każdego z tych wymiarów wskazano na czynniki je generujące, które odgrywają istotną rolę w procesie kulturowej identyfikacji młodego pokolenia funkcjonującego na pograniczu kulturowym. Na podstawie wyników wnioskowano nie tylko o kulturowych orientacjach badanych ale także o ich kulturowym kapitale w zakresie budowy wspólnoty w środowisku wielokulturowym, dla której odniesieniem w ich codzienności jest kultura pogranicza o międzykulturowej i ponadnarodowej proweniencji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20181.157.169

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Alicja Szerląg

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.