Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Uprawnienia Policji wobec zgromadzeń

Autor:

Witkowski, Tomasz

Temat i słowa kluczowe:

wolność zgromadzeń ; prawo zgromadzeń publicznych ; bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń ; prawo policji w zgromadzeniach ; policja w zgromadzeniach ; pokojowe zgromadzenia ; bezpieczeństwo imprez publicznych ; porządek publiczny zgromadzeń ; bezpieczeństwo zgromadzeń ; użycie siły przez policje ; uprawnienia policji ; nadzór policji w zgromadzeniach ; zgromadzenia

Abstrakt:

Doświadczenie ostatnich kilku lat uczy, że zabezpieczenie zgromadzeń to dla Policji coraz poważniejsze wyzwanie oraz większe możliwości wpływania na organizatorów imprez, ale także coraz wyższe wymagania stawiane policjantom realizującym te zabezpieczenia bezpośrednio na miejscu odbywania się zgromadzenia. Celem pracy jest wskazanie zadań Policji w realizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Omówione zostanie prawo do zgromadzeń w świetle Konstytucji RP i innych aktów prawnych. Przedstawiona zostanie tu definicja i istota zgromadzenia i zgromadzenia publicznego. Scharakteryzowana zostanie wolność do zgromadzeń wynikająca z Konstytucji RP. Omówione zostanie prawo do zgromadzeń zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65653-40-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Jest częścią:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Tomasz Witkowski