Object

Title: Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

Alternative title:

Administering entities in the example of master of the sea ship

Creator:

Zyzda, Barbara

Subject and Keywords:

public administration environment   master of the sea ship   captain   public administration  
podmiot administrujący   kapitan statku morskiego   otoczenie administracji

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

The master of the sea ship is the untypical administering entity whose position in the scope of public administration tasks is a kind of phenomenon. The ship captain is treated as the representative of government beyond the boarders of the Republic of Poland. The legislator gave him certain competences concerning the realization of national administrative functions which are usually reserved for a few entities in the normal conditions. In such scope, the captain works on the basis of administrative law norms. The most important tasks of captain result from the franchise, Act on Registry Office Records and Maritime Code in the range of police investigation. This article presents the analysis of sea ship captain functions as the entity constituting the element of public administration environment  

Kapitan statku morskiego jest nietypowym podmiotem administrującym, znajdującym się poza strukturą administracji publicznej, lecz wykonującym pewne jej zadania. Kapitan statku jest traktowany jako przedstawiciel władzy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego prawodawca przekazał mu kompetencje dotyczące realizacji funkcji administracyjnych państwa, które w zwykłych warunkach zarezerwowane są dla odrębnych podmiotów. W takim zakresie kapitan działa na podstawie norm zawartych w przepisach prawa administracyjnego. Najważniejsze zadania przekazane do realizacji kapitanowi statku wynikają z prawa wyborczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu morskiego w zakresie czynności policyjno-śledczych. W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza pozycji i funkcji kapitana statku morskiego jako podmiotu stanowiącego element otoczenia administracji publicznej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109227   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.13

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 197-207

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

89

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95923

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information