Object

Title: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem

Alternative title:

Public-private partnerships as a form of cooperation of public administration with the environment

Creator:

Przedańska, Justyna

ORCID:

0000-0002-3558-3969

Subject and Keywords:

public-private partnership   public administration   public tasks  
partnerstwo publiczno-prywatne   administracja publiczna   zadania publiczne

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

The article presents the legal nature of the public-private partnership, which is another form of a long-standing mechanism of participation of the private sector in the fulfilling the public tasks. Public-private partnership means all forms of cooperation between public authorities and the private sector, which are designed to finance the construction, management and maintenance of infrastructure, or to provide services. Public administration cooperation with private partners in the delivery of public tasks should always involve assuming common interests (not just public interest or private interest), and co-responsibility for the success of the project  

Artykuł prezentuje instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego, będącego kolejnym wcieleniem funkcjonującego od dawna mechanizmu uczestniczenia sektora prywatnego w wykonywaniu zadań publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza wszelkie formy współpracy między organami władzy publicznej a sektorem prywatnym, które dążą do zapewnienia finansowania budowy, odbudowy, a także zarządzania infrastrukturą, jej utrzymania lub do świadczenia usług. Współpraca administracji publicznej z partnerami prywatnymi podczas świadczenia zadań publicznych zawsze powinna wiązać się z przyjęciem założeń o realizacji wspólnych interesów (nie tylko interesu publicznego czy tylko interesu prywatnego), a także o współodpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109224   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.10

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 143-158

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

484

Number of object content views in PDF format

491

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95920

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information