Object

Title: Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe regionu Dolnego Śląska. Raport z ustaleń seminarium naukowego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy nr DS-E/19/2018

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe regionu Dolnego Śląska. Raport z ustaleń seminarium naukowego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy nr DS-E/19/2018

Creator:

Michalewska-Pawlak, Małgorzata   Klimowicz, Monika   Moroń, Dorota

Subject and Keywords:

foresight   social investment   Lower Silesia  
foresight   inwestycje społeczne   prognozowanie przyszłości   Dolny Śląsk

Abstract:

The report presents results of a multi-stage research procedure on forecasting the Lower Silesia developmental challenges as well as recommendations for social investment policy as a response to them. Foresight is the main research method presented in the report, due to its prognostic nature, which includes the formulation of probable scenarios for the future development in the process of collective reflection, based on the available data.In the first phase of foresight procedure, the social situation in Lower Silesia and the existing trends of social change were identified. At the second stage, the research team analysed the collected signals and set the main trends of change. The analysis of trends was carried out using the Delphi method. Selected trends were then used in the third stage of research, to verify their impact on the life and social situation of several groups of citizens: pupils, seniors, migrants, unemployed graduates and disabled in the perspective of the next ten years.The last, fourth stage of the research aimed to develop recommendations for the implementation of social investments in the Lower Silesia region, which may contribute to limiting the negative effects of potential social risks and increase the quality of life of Lower Silesia residents in the next ten years. Implementation of this method required not only the current data and information on social life, but also the experience and intuition of researchers undertaking efforts to diagnose the future. In addition to the involvement of scientists, bachelor, master and PhD students of the Faculty of Social Sciences at the University of Wroclaw also took part in the research.  

Raport prezentuje wyniki wieloetapowego postępowania badawczego, dotyczącego prognozowania wyzwań rozwojowych stojących przed Dolnym Śląskiem oraz opracowanie rekomendacji z zakresu inwestycyjnej polityki społecznej, będącej odpowiedzią na te wyzwania.Główną metodą badawczą zaprezentowaną w raporcie jest foresight, który ma charakter prognostyczny i obejmuje formułowanie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju przyszłości, na podstawie posiadanych danych, w procesie zbiorowej refleksji. W pierwszej fazie foresight’u podjęte zostało zadanie mające na celu identyfikację sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku oraz istniejących trendów zmian społecznych, za pomocą skanowania sygnałów lokalnych. Na drugim etapie zespół badawczy przeanalizował zebrane sygnały i wyznaczył główne trendy zmian. Analiza trendów przeprowadzona została z zastosowaniem metody Delphi. Wyodrębnione trendy zostały następnie wykorzystane w trzecim etapie realizacji badań, do analizy ich wpływu na sytuację życiową i społeczną wyodrębnionych grup obywateli: uczących się nastolatków, seniorów, migrantów, bezrobotnych absolwentów i osób niepełnosprawnych, w perspektywie nadchodzących dziesięciu lat. Ostatni, czwarty etap zrealizowanych badań polegał na opracowaniu rekomendacji dla realizacji inwestycji społecznych w regionie Dolnego Śląska, które mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków potencjalnych ryzyk społecznych oraz wzrostu jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Realizacja tej metody wymagała nie tylko dysponowania aktualnymi danymi i informacjami dotyczącymi danej dziedziny życia społecznego, ale także doświadczenia i intuicji badaczy podejmujących wysiłki na rzecz diagnozowania przyszłości. Obok zaangażowania naukowców, w realizacji badań brali udział także studenci i doktoranci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2018

Detailed Type:

report  
raport

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89939

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Oct 2, 2018

Number of object content hits:

81

Number of object content views in PDF format

110

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95908

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information