Object

Title: Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego

Alternative title:

A private international law comparative study of the polish "hipoteka" and Quebec's "hypotheque"

Creator:

Tomczak, Tomasz

Subject and Keywords:

mortgage   hypotheque   security rights   Canadian law   Quebec law   private international law  
hipoteka   hypothèque   zabezpieczenie wierzytelności   prawo kanadyjskie   prawo prowincji Quebec   prawo prywatne międzynarodowe

Abstract:

Polish hipoteka and Quebec’s hypotheque constitute security rights which are commonly used in their legal systems to secure contractual obligations of various type. Both have been extensively elaborated in legal doctrine and case-law; although mainly from the perspective of the national substantive and procedural law. In times of increased human and capital mobility, more and more conflicts concerning legal issues regarding these institutions may arise. Therefore, this article focuses on the private international law perspective and refer to the substantive law of Poland and Quebec only in scope necessary for private international analysis. It shows how institutions such as hipoteka or hypotheque shall be treated by the Polish or Quebec courts in cases having a foreign element and what conflict of laws problem may arise in reference to them  

Polska hipoteka i quebecka hypothèque stanowią prawne formy zabezpieczenia wierzytelności, które są powszechne wykorzystywane w swoich porządkach prawnych. Obie instytucje są szeroko opracowane zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Źródła te skupiają się jednak przede wszystkim na prawie merytorycznym. W czasach zwiększonej mobilności ludzi i kapitału może powstawać coraz więcej problemów kolizyjno-prawnych ich dotyczących. Dlatego niniejsze opracowanie skupia się na porównaniu tych dwóch instytucji z perspektywy szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego i odnosi się do polskiego i quebeckiego prawa merytorycznego tylko w zakresie niezbędnym do analizy kolizyjnoprawnej. Artykuł pokazuje, jak instytucje takie jak hipoteka czy hypothèque powinny zostać potraktowane przez polski lub quebecki sąd w przypadku tzw. sytuacji z elementem obcym i jakie problemy kolizyjnoprawne mogą w związku z nimi powstać

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109213   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.14

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 209-232

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Tomczak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

153

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95877

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information