Object

Title: ’Placement’ of the students within apprenticeship space – in view of constructivism theory ; „Umiejscawianie” się studentów w przestrzeni praktykowania – z perspektywy praktyki konstruktywistycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

’Placement’ of the students within apprenticeship space – in view of constructivism theory  
„Umiejscawianie” się studentów w przestrzeni praktykowania – z perspektywy praktyki konstruktywistycznej

Creator:

Malinowska, Joanna

Subject and Keywords:

constructivism theory   pedagogical apprenticeship   place   space  
miejsce   praktyka pedagogiczna   przestrzeń   teoria konstruktywistyczna

Abstract:

The starting point for the reflection is the adoption of constructivist vision of pedagogical apprenticeship. In order to meet its objectives, it is necessary for the students to establish themselves within school/kindergarten environment. The space within which the students undergo their apprenticeships explored, described, evaluated and re-constructed by the students. The space processed in such manner becomes tame and domesticated, which is close to Tuan’s conception of place. It is therefore important to recognize whether and how the space becomes a place. Space domestication may also be analysed by taking into account the extent of students’ freedom of action, their unfettered behaviour and their liberty to modify the space. Exploration of the space and the process of placing yourself within it is connected with gaining experience, which is always subjective. Author’s own research carried in this area allows to attempt to answer the following questions: How do students read the space of pedagogical apprenticeship? What sense and meanings do they apply to it? To what extent do the teachers/supervisors contribute to the construction of meanings by students, and to what extent do these teachers contribute to the strengthening of thought patterns?  

Punktem wyjścia do rozważań jest przyjęcie konstruktywistycznej wizji praktyk pedagogicznych. Aby zrealizować jej założenia, konieczne jest „zadomowienie się” studenta w przestrzeni szkoły/przedszkola. Przestrzeń, w której praktykuje student, bywa przez niego eksplorowana, opisywana, wartościowana i re-konstruowana. Przetworzona w ten sposób staje się przestrzenią oswojoną, co bliskie jest rozumieniu miejsca w ujęciu Yi-Fu Tuana. Ważne okazuje się więc rozpoznanie, czy i jak przestrzeń staje się miejscem. Oswajanie przestrzeni analizować można, biorąc pod uwagę zakres wolności działania studenta, jego nieskrępowanych zachowań oraz swobodę modyfikowania przestrzeni. Poznawanie przestrzeni i proces „umiejscawiania” się w niej są związane z doświadczaniem, które ma zawsze charakter podmiotowy. Prowadzone badania własne w tym zakresie pozwalają podjąć próbę odpowiedzi na pytania: jak przestrzeń praktyki pedagogicznej odczytują studenci? Jakie sensy i znaczenia jej nadają? Na ile nauczyciel/opiekun praktyk przyczynia się do konstruowania przez studenta znaczeń, a na ile do utrwalania schematów myślowych?

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89423   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.024

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 63-71

Rights holder:

Copyright by Joanna Malinowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

222

Number of object content views in PDF format

269

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94926

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information