Object

Title: Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia „podmiot ekonomii społecznej”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia „podmiot ekonomii społecznej”

Creator:

Małecka-Łyszczek, Magdalena

Subject and Keywords:

social economy   entities forming the social economy   social enterprise  
podmiot ekonomii społecznej   przedsiębiorstwo społeczne   podmioty formujące otoczenie ekonomii społecznej

Abstract:

Taking into consideration the need to undertake in-depth analysis in the area of the identification of entities belonging to the social economy sector as well as in recognizing the deficit of literature of the subject in this matter - the subject of this article was examined the scope of the subjective concept of "social economy entity". Qualifications were made, resulting in their emergence and subsequent discussion: 1. Social enterprises as the core and point of reference for further divisions, 2. Other social economy entities and 3, entities forming the social economy. The presented classifications were made with the knowledge that they must be open due to innovative solutions characteristic for the social economy sector and its constant growth.  

Przyjmując konieczność podjęcia pogłębionej analizy w obszarze wskazania podmiotów przynależnych do sektora ekonomii społecznej, jak i dostrzegając deficyt literatury przedmiotu w tej materii - przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono zbadanie zakresu podmiotowego pojęcia „podmiot ekonomii społecznej”. Dokonano niezbędnych kwalifikacji, w rezultacie ich wyłaniając i kolejno omawiając: 1. przedsiębiorstwa społeczne jako trzon i punkt odniesienia dla dalszych podziałów, 2. pozostałe podmioty ekonomii społecznej i 3, podmioty budujące otoczenie ekonomii społecznej. Zaprezentowane klasyfikacje poczynione zostały ze świadomością, iż muszą być one otwarte z uwagi na innowacyjne rozwiązania charakterystyczne dla sektora ekonomii społecznej i jego stały rozrost.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79910   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Małecka-Łyszczek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

2 146

Number of object content views in PDF format

2950

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84922

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information