Object

Title: Wojewoda w okresie przemian w ustroju politycznym i administracyjnym między II a III Rzeczypospolitą Polską

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Wojtczak, Krystyna

Abstract:

Instytucja wojewody stanowiła i stanowi jedną z instytucji podstawowych w polskiej administracji publicznej. Na jej rozwój wpływ miały zachodzące w Polsce zmiany ustrojowo-polityczne, kształtujące w latach kolejnych reform odmienne modele strukturalne terenowej administracji. Nie bez powodu ocena pozycji i roli wojewody w każdym z badanych okresów (1919–1939, 1944–1950, 1973–1990) uwzględnia, choćby w stopniu je podkreślającym, przemiany w ustroju politycznym i administracyjnym. Oderwanie rozważań nad instytucją wojewody od kolejno wdrażanych zmian ogranicza możliwości poznania pozycji i pełnionych przez wojewodę funkcji w warunkach społeczno-politycznych, w jakich organ ten działał. Począwszy od 1919 r. do 1950 r. wojewoda pełnił różne funkcje. Wśród nich znaczenie podstawowe miały dwie: funkcja przedstawiciela rządu oraz organu administracji ogólnej. W roku 1950 odstąpiono od instytucji wojewody, by do niej powrócić w 1973 r. Wprawdzie zachowano funkcję wojewody jako przedstawiciela rządu oraz organu administracji państwowej, odtąd wojewodzie powierzono także kompetencje organu wykonawczo-zarządzającego wojewódzkiej rady narodowej. Tego stanu rzeczy wielce nie zmieniła kolejna reforma wdrożona w 1983 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79121 ; ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Krystyna Wojtczak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 3, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 227

Number of object content views in PDF format

1809

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82639

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information