Object

Title: A novel perspective on cultural and natural heritaGe : innovative alterations to the existinG systeM and thouGhtful addenduMs for future

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A novel perspective on cultural and natural heritaGe : innovative alterations to the existinG systeM and thouGhtful addenduMs for future

Alternative title:

Nowe spojrzenie na dziedzictwo kulturowe i naturalne : innowacyjne zmiany w istniejącym systemie ochrony oraz przemyślenia na przyszłość

Creator:

George, Emil Sunil

Subject and Keywords:

culture   heritage   tangible   intangible   UNESCO conventions   cause of threat   judicial intervention   community stakeholders   technological advancements  
kultura   dziedzictwo kulturowe   dziedzictwo naturalne   dziedzictwo materialne   dziedzictwo niematerialne   konwencje UNESCO   nowe technologie

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

Kulturę można uznać za zbiorowy, kolektywny wynik tendencyjnego „zaprogramowania” umysłu, z jego wzorami i założeniami, takimi jak język, tradycja, i działania. Różnice w tym zaprogramowaniu dały początek rożnym wyjątkowym kulturom. Dziedzictwo jest czymś przekazywanym z pokolenia na pokolenie, przebijającym się przez upływający czas, przezwyciężając przeszkodę dezaktualizacji. Co ciekawe, wciąż jednak brakuje definicji dziedzictwa kulturowego i naturalnego, która w pełni obejmowałaby materialne i niematerialne dziedzictwo oraz ich wpływ na społeczeństwo. Celem artykułu jest zbadanie “szarej strefy” prawa ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, powstałej między Konwencjami UNESCO z 1972 i z 2003, a rzeczywistymi niebezpieczeństwami grożącymi szeroko pojętemu Dziedzictwu, poprzez przeanalizowanie raportów środowiskowych i prawnych, prac ekspertów oraz aktów prawnych wybranych państw, a także przedstawienie sugestii zmian w międzynarodowym prawie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Do proponowanych zmian należą zmiana przepisów prawych, zwiększenie subsydiarności w ochronie Dziedzictwa, monitorowanie turystyki w miejscach uznawanych za należące do Dziedzictwa, a także otwarcie na digitalizację Dziedzictwa najbardziej zagrożonego zniszczeniem

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Spychalska, Aleksandra. Red.   Sadowa, Katarzyna. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79029   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-08-6

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

92

Number of object content views in PDF format

103

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82451

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information