Object

Title: Family as a space of development of child’s social skills ; Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności społecznych dziecka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family as a space of development of child’s social skills  
Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności społecznych dziecka

Creator:

Piecuch, Ewelina

Subject and Keywords:

family   child   childchood   social skills   development   development of social skills  
rodzina   dziecko   dzieciństwo   rozwój   umiejętności społeczne   rozwój umiejętności społecznych

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

According to developmental psychology childhood is the time when the child develops, both the personality as well as the whole body. All the factors influencing the child from the very begining have a fundamental meaning for the shaping of the young human. All the deficiencies that a child experiences during early childhood have great repercussions in the later stages of development of their life. Emotional deficiencies cause disorders in this field. Excessive care can also bring serious consequences. The most important role in this process is played by the child’s parents (caregivers), closely and distantly related family environment, peers, educational institutions supporting parents in upbringing along with teachers. The way in which education is achieved decides the whole existence of the young human.  

Dzieciństwo według psychologii rozwojowej to okres, w czasie którego kształtuje się dziecko, zarówno jego osobowość, jak i całe ciało. Wszystkie czynniki oddziałujące na nie od samego początku jego istnienia mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się młodego człowieka. Wszelkie braki doskwierające dziecku w okresie wieku przedszkolnego odbijają się szerokim echem w dalszych okresach rozwoju życia jednostki. Niedostatki emocjonalne powodują zaburzenia na tym podłożu, podobnie jak przesadna opieka niesie wraz z sobą poważne konsekwencje. Najważniejszą rolę odgrywają w tym procesie rodzice dziecka (opiekunowie), bliższe oraz dalsze środowisko rodzinne,rówieśnicze oraz instytucje oświatowe wspierające rodziców w wychowaniu wraz z nauczycielami. To, w jaki sposób dokonuje się proces wychowania, decyduje o całym istnieniu młodego człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Piwowarczyk, Mirosław. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78670   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.345.358

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 345-358

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewelina Piecuch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 15, 2016

Number of object content hits:

1 278

Number of object content views in PDF format

1567

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80212

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information