Object

Title: Family as a generator of social capital: the role of family associations in Italy ; Rodzina jako wytwórca kapitału społecznego: rola stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family as a generator of social capital: the role of family associations in Italy  
Rodzina jako wytwórca kapitału społecznego: rola stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech

Creator:

Cimagalli, Folco

Subject and Keywords:

family associations   social capital   welfare   Italy   disabled people  
stowarzyszenia rodzinne   kapitał społeczny   opieka społeczna   Włochy   niepełnosprawni

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

The Italian welfare system is looking for new models. In fact, the current system has lived through some years of structural crisis which has several causes: excessive rigidity, inadequacy to respond to the new social demands, the inability to sustain ever increasing costs. It is not easy to imagine what will be the welfare model of 2020: one of the possible hypotheses in the field is the development of the so-called “fourth sector”, represented in a particular way by the family associations. It is a relatively recent phenomenon, which draws, in the national outlook, increasing attention and significant development. The family, in this context, takes on a new role: not just a recipient of political attention, but a true engine of action and change. The central feature of this phenomenon is the self-help between families which have common problems and which identify common practices. The paper reconstructs the outline of the phenomenon in the national context and suggests working paths for social policies. The family associations, as activators of social relationships between people and groups, are a generator of social capital. In this sense, they are an essential resource for a new type of welfare: no longer based on a combination of need/service, but truly able to be generative.  

Włoski system opieki społecznej poszukuje nowych modeli. W rzeczy samej, obecny system przechodzi od kilku lat kryzys strukturalny, który ma różne przyczyny: nadmierna sztywność, niezdolność do odpowiedzi na nowe potrzeby społeczne, nieumiejętność pokrycia coraz wyższych kosztów. Nie jest łatwo wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać model opieki społecznej w 2020 roku: jedną z prawdopodobnych hipotez na ten temat jest rozwój tak zwanego „czwartego sektora”, reprezentowanego w swoisty sposób przez stowarzyszenia rodzinne. Jest to względnie nowe zjawisko, które przyciąga – na poziomie narodowym – coraz większą uwagę i wykazuje znaczący rozwój. W tym kontekście rodzina podejmuje się nowej roli – jest nie tylko obiektem politycznej uwagi, ale także prawdziwym motorem działań i zmian. Najważniejszym składnikiem tego zjawiska jest samopomoc wśród rodzin, które mają wspólny problem i które podejmują wspólne działania. Artykuł rekonstruuje zarys tego zjawiska w kontekście ogólnonarodowym i sugeruje sposoby pracy dla polityki socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76540   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.017.026

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 17-26

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Italy  
Włochy

Rights holder:

Copyright by Folco Cimagalli

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

159

Number of object content views in PDF format

186

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78138

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information