Object

Title: Similarities and differences in illustrating women and men in the plots of teaching games ; Podobieństwa i odmienności obrazowania kobiet i mężczyzn w fabułach zabaw dydaktycznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Similarities and differences in illustrating women and men in the plots of teaching games  
Podobieństwa i odmienności obrazowania kobiet i mężczyzn w fabułach zabaw dydaktycznych

Creator:

Winczewski, Piotr

Subject and Keywords:

teaching games   gender   illustrating the roles of women and men  
zabawy dydaktyczne   gender   obrazowanie ról kobiet i mężczyzn

Abstract:

The material presented is a part of wider inquiries about transmitting culture through the plots of teaching games. In the presented part of research the intention is to show the way of illustrating social roles of women and men through these games. The results of the research carried out on the plots of 783 music and movement games, 1696 art games and 2235 movement games are synthetically presented. They are derived from methodological textbooks addressed to teachers. The plot content of each game is synthetically interpreted by using modified technique of a case study. Thus the transmission included in it is presented. As indicated, in didactic plays plots there is a significant disproportion between quantity andquality of methods used to present gender roles. To sum up, the implementation of methodological solutions to help to overcome the state of imbalance games is suggested.  

Niniejszy artykuł jest fragmentem szerszych dociekań nad transmitowaniem kultury poprzez fabuły zabaw dydaktycznych. Ta część badań ocenia sposoby obrazowania społecznych ról kobiet i mężczyzn w zabawach dydaktycznych. Syntetycznie przedstawiono wyniki badań fabuł 783 zabaw muzyczno – ruchowych, 1696 zabaw plastycznych oraz 2235 zabaw ruchowych, zaczerpniętych z podręczników metodycznych adresowanych do nauczycieli. Treść fabuły każdej z zabaw interpretowano z wykorzystaniem zmodyfikowanej techniki studium przypadku. w ten sposób ujawniono zakodowany w niej przekaz, kierowany do wychowanków. Jak wykazano, w fabułach zabaw ma miejsce znacząca dysproporcja między ilością i jakością sposobów prezentowania ról płciowych. Konkludując zaproponowano wprowadzenie w życie rozwiązań metodycznych ułatwiających jej przezwyciężenie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Institute of Sociology, University of Wrocław  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red.   Banaszak, Ewa. Red.   Czajkowski, Paweł. Red.   Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:73234   ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Piotr Winczewski

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jan 21, 2016

Number of object content hits:

261

Number of object content views in PDF format

307

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/75089

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information