Object

Title: The Image of Children’s Attitudes and Duties Towards Their Parents in the High Middle Ages (as Reflected in De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome) ; Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców w pełnym średniowieczu (w świetle De regimine filiorum nobilium Wincentego z Beauvais i De regimine principum Idziego Rzymianina)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Image of Children’s Attitudes and Duties Towards Their Parents in the High Middle Ages (as Reflected in De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome)  
Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców w pełnym średniowieczu (w świetle De regimine filiorum nobilium Wincentego z Beauvais i De regimine principum Idziego Rzymianina)

Creator:

Brzeziński, Witold

Subject and Keywords:

children   attitudes   duties   Vincent of Beauvais   Giles of Rome  
dzieci   Wincenty z Beauvais   Idzi Rzymianin   obowiązki   postawy

Description:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  

Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

The paper is concerned with the image of children’s attitudes and duties towards their parents presented in two selected thirteenth-century educational treatises. These are De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome. Both authors unanimously enumerate filial obedience as well as honour and respect as the most important duties of children to their parents. Additionally, Vincent mentions that children should also support parents and provide them with necessities when they are old and in need. Yet, the authors differ on the motives of children’s behaviours. For Vincent of Beauvaisfilial obedience results from God’s commandments, and disobedience is its infringementand as such will be punished. For Giles of Rome children should first all be obedient and subjected to their parents because of their love to them. Nevertheless, he also adds that this is also because parents are superior to children. The differences in the motives result first of all from the fact that the authors refer to two different traditions and sources, the former to the Bible and Christian writers, the latter to Aristotle’s works.  

Przedmiotem artykułu jest obraz postaw i obowiązków dzieci wobec rodziców, zaprezentowany w dwóch wybranych trzynastowiecznych traktatach wychowawczych.Są nimi De regimine filiorum nobilium Wincentego z Beauvais i De regimine principum Idziego Rzymianina. Obaj autorzy jednogłośnie wyliczają synowską posłuszność, honor oraz szacunek jako najważniejsze obowiązki dzieci wobec rodziców. Co więcej – Wincenty wspomina, że dzieci powinny także wspierać rodziców i zaspokajać ich potrzeby, gdy są już starzy i wymagają pomocy. Autorzy jednak różnią się w kwestii motywów zachowań dzieci. Dla Wincentego z Beuvais synowskie posłuszeństwo wynika z Bożych przykazań, a nieposłuszeństwo jest ich naruszeniem i jako takie zostanie ukarane. Dla Idziego Rzymianina dzieci powinny przede wszystkim być zawsze posłuszne i poddane rodzicom ze względu na swoją miłość do nich. Niemniej, dodaje on także, iż wynika to również z faktu, że rodzice stoją wyżej niż dzieci. Różnice w motywacji wynikają przede wszystkim z tego, że autorzy odwołują się do dwóch różnych tradycji i źródeł, pierwszy do Biblii i pisarzy chrześcijańskich, drugi do dzieł Arystotelesa.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:68314   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20131.033.047

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 33-47

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Witold Brzeziński

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 25, 2015

Number of object content hits:

242

Number of object content views in PDF format

285

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/69936

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information