Object

Title: Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Woźniewicz, Agnieszka   Kalinowska, Joanna   Basińska, Małgorzata Anna   Pietrulewicz, Bogdan

Subject and Keywords:

daily life fatigue   paraplegia   personal resources   caregiver  
zmęczenie życiem codziennym   paraplegia   zasoby osobiste   opiekun

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Taking care of a paraplegic may contribute to the caregiver’s fatigue. Sixty family caregivers participated in our study, out of which 30 provided care for paraplegics in hospital, and 30 for paraplegics at home. The Orientation to Life Qestionnaire (SOC-29) was used to measure individual sense of coherence, The Life Orientation Test – Revised for dispositional optimism, The Polish Resiliency Assessment Scale for resiliency, and The Daily Life Fatigue Questionnaire for daily life fatigue. In order to collect data about caregivers an individual examination was applied. People with higher personal resource levels such as sense of coherence, optimism and resiliency are characterized by less severe daily life fatigue.  

Sprawowanie opieki nad osobą z paraplegią może przyczyniać się do zmęczenia jej opiekuna. Badaniem objęto 60 opiekunów osób z paraplegią, w tym 30 opiekunów osób przebywających w szpitalu i 30 opiekunów osób przebywających w domu. Do pomiaru indywidualnego poczucia koherencji zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29, dyspozycyjnego optymizmu – Test Orientacji Życiowej LOT-R, prężności – Skalę Pomiaru Prężności SPP-25 i nasilenia zmęczenia życiem codziennym Kwestionariusz Zmęczenia Życiem Codziennym KZZC. W celu zebrania danych o opiekunach zastosowano ankietę osobową. Osoby z wyższym poziomem zasobów osobistych takich jak: poczucie koherencji, optymizm i prężność charakteryzują się mniejszym nasileniem zmęczenia życiem codziennym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64677   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 4, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Woźniewicz, Joanna Kalinowska, Małgorzata Anna Basińska, Bogdan Pietrulewicz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Sep 1, 2015

Number of object content hits:

279

Number of object content views in PDF format

338

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66044

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information