Object

Title: Ochrona konsumenta zawierającego umowy elektroniczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona konsumenta zawierającego umowy elektroniczne

Alternative title:

Protecting consumers who enter into electronic contracts

Group publication title:

Prawo Mediów Elektronicznych. 2022, 4

Creator:

Sobczak, Marlena

ORCID:

0000-0002-8200-6902

Subject and Keywords:

electronic contracts   consumer   consumer protection   distance contracts  
umowy elektroniczne   konsument   ochrona praw konsumenta   umowy zawierane na odległość

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The purpose of this study is to present the protection mechanisms used by the legislator to protect the consumer, who is the weaker party to contracts concluded, in particular, by means of electronic communication. Therefore, the task of this paper is to present a definition of the concept of a consumer, outline the obligations of an entrepreneur constituted on the grounds of the provisions on consumer rights, and outline the applicable regulations relating to prohibited contractual clauses. The above issues will be presented in relation to a category of contracts, differentiated by the legislator, concluded online, i.e. electronic contracts.  

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie mechanizmów ochronnych, jakimi ustawodawca objął konsumenta, noszącego miano słabszej strony zawieranych umów, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie definicji pojęcia konsumenta, zarysowanie obowiązków przedsiębiorcy ukonstytuowanym na gruncie przepisów o prawach konsumentów oraz nakreślenie obowiązujących regulacji związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w odniesieniu do wyodrębnionej przez ustawodawcę kategorii umów zawieranych przez strony online, tj. umów elektronicznych.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136423   doi:10.34616/146252       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Feb 8, 2023

Number of object content hits:

97

Number of object content views in PDF format

109

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146252

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information