Object

Title: Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyszłość samorządu terytorialnego w dobie globalizacji

Alternative title:

The future of self-government in globalisation era

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Blicharz, Jolanta   Zacharko, Lidia

ORCID:

0000-0002-4581-8629   0000-0002-3799-5502

Subject and Keywords:

globalization   territorial self-government   public management   public administration   public tasks  
globalizacja   samorząd terytorialny   zarządzanie publiczne   administracja publiczna   zadania publiczne

Abstract:

Discussions on self-government’s future in an dynamically changing environment of public administration confirm the complexity of problems which are subject to extensive scholar debate. In a globalised world the efficiency of administering local community requires the institutional cooperation between the public (self-governmental), economic, and social sectors.  

Rozważania nad przyszłością samorządu terytorialnego w warunkach zmieniającego się dynamicznie otoczenia administracji publicznej potwierdzają złożoność problemów, które są przedmiotem szerokiego dyskursu naukowego. W zglobalizowanym świecie skuteczność zarządzania społecznością lokalną wymaga zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy sektorem publicznym (samorządowym), gospodarczym i społecznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136162   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.10

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

111

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145902

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information