Object

Title: System prawa cywilnego Republiki Korei – zarys zagadnień

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System prawa cywilnego Republiki Korei – zarys zagadnień

Alternative title:

The Civil Law system of the Republic of Korea – an outline of lecture

Creator:

Mielewczyk, Dominik Damian

ORCID:

0000-0001-8887-2249

Subject and Keywords:

Korean law   Japanese law   Asian studies   East Asia   introduction   colonial law   customary law   western legislative thought   Asian heritage   European law  
prawo koreańskie   prawo japońskie   studia azjatyckie   Azja Wschodnia   wprowadzenie   prawo kolonialne   prawo zwyczajowe   zachodnia myśl legislacyjna   dziedzictwo azjatyckie   prawo europejskie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The Article outlines the most important aspects of the Korean civil law system. The Author of this work has analysed and selected a substantial part of the output of foreign literature. The work takes into account the necessary historical context of the Republic of Korea, focuses on the specific conditions under which Korean law was developed and on the influence of foreign legal systems on the shaping of Korean civil law thought. The work also includes the distinction of the most important civil legal acts. This study is a kind of introduction and an important contribution to the development of future research. It is an attempt to better understand the Korean legal order, which shows the existence of many similarities and dependencies with the European legal systems.  

Niniejszy artykuł naukowy obejmuje zarys najistotniejszych zagadnień z dziedziny koreańskiego systemu prawa cywilnego. Autor niniejszej pracy przeanalizował oraz wyselekcjonował znaczną część dorobku obcej literatury. Praca uwzględnia niezbędny kontekst historyczny Republiki Korei. Uwaga została również skupiona na specyficznych warunkach, w jakich rozwijało się prawo koreańskie, oraz na wpływach obcych systemów prawnych na kształtowanie się koreańskiej myśli prawa cywilnego. Koncentracja wokół przedmiotowej tematyki uwzględnia także wyróżnienie najistotniejszych aktów prawna cywilnego. Opracowanie stanowi swego rodzaju wprowadzenie i ważny wkład w rozwój przyszłych badań. Jest próbą dokładniejszego zrozumienia koreańskiego porządku prawnego, który wykazuje istnienie wielu podobieństw i zależności względem europejskich systemów prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123598   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.113.126

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

1 033

Number of object content views in PDF format

1037

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131275

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information