Object

Title: Protection of a minor victim under the penal law in cases concerning crime against sexual freedom and morality — a few comments against the background of the amendments introduced by the updated Act dated 13 June, 2013 Amending the Act — The Penal Code and the Act — The Criminal Procedure Code ; Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Protection of a minor victim under the penal law in cases concerning crime against sexual freedom and morality — a few comments against the background of the amendments introduced by the updated Act dated 13 June, 2013 Amending the Act — The Penal Code and the Act — The Criminal Procedure Code  
Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

Creator:

Żylińska, Justyna

Subject and Keywords:

protection of a minor victim   examination of the minor   crimes against sexual freedom and morality   secondary victimisation  
ochrona małoletniej ofiary   przesłuchanie małoletniego   przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i moralności   wtórna wiktymizacja

Abstract:

The article discusses issues linked with the protection of a minor victim in cases against sexual freedom and morality in the context of amendments introduced by the Act dated 13 June, 2013 Amending the Act — The Penal Code and the Act —The Criminal Procedure Code which took effect on 27 January, 2014 and introduced major amendments into the Criminal Procedure Code including the content of Art. 185a of the Criminal Procedure Code regulating the manner of examination of a minor victim who at the moment of the hearing is under 15 in proceedings concerning crimes referred to therein, among other things in the proceedings against sexual freedom and morality.Subject to analysis, particularly in the context of the aforesaid amendments, are the following issues:— scope of application of the regulations of Art. 185 a of The Criminal Procedure Code,— principle of single time examination of a minor victim in cases concerning crimes against sexual freedom and morality,— authority with a legal entitlement to interview a minor victim and other entities participating in the examination,— strategy for interviewing a minor victim in light of the Regulation of the Minister of Justice dated 18 December 2013 on the Preparation of the Interview Carried out in the Manner Referred to in Art. 185a–185c of the Criminal Procedure Code and the rules for recording the examination.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118470   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.39.6

Language:

pol   eng

Relation:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, ISSN 2084-5065, t. 39, 2016, s. 85-105

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Dec 1, 2020

Number of object content hits:

99

Number of object content views in PDF format

103

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129093

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information