Object

Title: Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Evidence proceedings during the justified absence of the accused or his defense counsel

Creator:

Żbikowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-4792-4812

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest analiza treści art. 378a k.p.k., dodanego do kodeksu po-stępowania karnego 5 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawy. Wskazany przepis prawny umożliwia przeprowadzanie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy nawet wówczas, gdy usprawiedliwili oni należycie swoje niestawiennictwo. Autorka podejmuje rozważania nad zasadnością wprowadzenia do ustawy karnoprocesowej art. 378a k.p.k., zastanawia się także nad prawidłowością jego konstrukcji i spójnością z innymi przepisami kodeksu postępowania karnego. W konsekwencji swoich przemyśleń znajduje wiele wad wskazanej regulacji prawnej oraz, odwołując się do wykładni systemowej i funkcjonalnej, podejmuje próbę złagodzenia negatywnych skutków wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego podczas należycie usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red. ; Bator, Andrzej Red. ; Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116818 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.20

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 345-363

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Date copyrighted:

2020

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

16

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127298

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information