Object

Title: Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów

Alternative title:

Unilaterally professional commercial mediation contracts and civil code provisions on agency contracts and contracts of mandate — comments in the context of selected contracts

Creator:

Wójtowicz, Ewa

ORCID:

0000-0003-2272-1442

Subject and Keywords:

commercial mediation   agency contract   contracts for the provision of services   entrepreneur  
pośrednictwo handlowe   umowy o świadczenie usług   przedsiębiorca   umowa agencyjna

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Contracts on provision of mediation services similar to agency contracts are commonly concluded in commercial trade. It is potentially possible to apply Civil Code provisions on a contract of mandate to unilaterally professional mediation contracts. However, many elements make these contracts similar to agency contracts rather than contracts of mandate. In consequence the application of Civil Code provisions on agency contracts should be considered, bearing in mind that some of the provisions are specific for agency contracts only, such as provisions linked to the bilaterally professional character of agency contracts and provisions related to the fact that an agency contract creates a long-term relationship.  

Umowy o świadczenie usług pośrednictwa handlowego — podobne do umowy agencyjnej — są powszechnie zawierane w obrocie handlowym. Istnieje potencjalnie możliwość stosowania do takich umów przepisów kodeksu cywilnego o umowie zlecenia. Jednakże istnieje wiele elementów, które sprawiają, że takie umowy są zbliżone raczej do umowy agencyjnej niż do umowy zlecenia. W konsekwencji należy rozważyć stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej, jednak przy uwzględnieniu okoliczności, że niektóre z tych przepisów są charakterystyczne wyłącznie dla umowy agencyjnej, w tym regulacja związana z dwustronnie handlowym charakterem umowy agencyjnej oraz związana z kreowaniem przez umowę agencyjną długoterminowej relacji między stronami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110378   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.89

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 537-548

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

1 611

Number of object content views in PDF format

1616

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121061

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information