Object

Title: Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec

Alternative title:

Participation of citizens in the legislative procedure in the Federal Republic of Germany

Creator:

Malicka, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-1722-7300

Subject and Keywords:

legislative procedure   Bundestag   direct democracy   representative democracy   legislative initiative   referendum  
postępowanie ustawodawcze   Bundestag   demokracja bezpośrednia   demokracja reprezentacyjna   inicjatywa ustawodawcza   referendum

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

According to Article 20 of the Basic Law, the Federal Republic of Germany is a democratic, social, and federal state in which all power comes from the people and is exercised by them through elections and votes. In practice, voting, which is to be understood as an instrument of direct democracy, applies only to the new territorial division of the Länder. The instruments of direct democracy are more widely used in lawmaking in the individual Länder. Among other things, the law provides for citizens’ legislative initiative. This would require an amendment to the Basic Law if federal law were to be passed. To date, proposals for such amendments have been rejected.  

Według art. 20 Ustawy Zasadniczej Republika Federalna Niemiec jest państwem demokratycznym, socjalnym i federalnym, w którym cała władza pochodzi od narodu i jest przez niego sprawowana poprzez wybory i głosowania. W praktyce głosowania, rozumiane jako instrument demokracji bezpośredniej, znajdują zastosowanie tylko w wypadku nowego podziału terytorialnego landów. Szersze zastosowanie instrumenty demokracji bezpośredniej mają przy stanowieniu prawa w poszczególnych landach. Prawo przewiduje w nich między innymi obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Dla uchwalenia prawa federalnego zastosowanie takiego rozwiązania wymagałoby zmiany Ustawy Zasadniczej. Wnoszone do tej pory projekty takich zmian zostały jednak odrzucone przez Bundestag.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110279   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.16

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 203-216

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

100

Number of object content views in PDF format

105

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119968

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information