Object

Title: Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

The pursuit of the liberal profession within the framework of an employment relationship under polish law

Creator:

Borowicz, Jacek

ORCID:

0000-0002-1833-4020

Abstract:

Uregulowania prawne obowiązujące w Polsce przewidują możliwość wykonywania wielu wolnych zawodów ( na przykład radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki ) w ramach stosunku pracy. Autor niniejszego opracowania definiując na wstępie pojęcie wolnego zawodu oraz klasyfikując prawne formy jego wykonywania przeprowadza analizę kwestii nawiązania, zamiany i ustania stosunku pracy pracownika – profesjonalisty oraz jego praw, obowiązków i odpowiedzialności. Przechodząc następnie do szczegółowych wątków prawnych i aksjologicznych wskazuje, że ustawodawca dopuszczając możliwość pracowniczą formę wykonywania wolnego zawodu nadaje stosunkowi pracy profesjonalisty nietypowy kształt. Najistotniejsze jest to, że przepisy obowiązującego prawa modyfikują zakres uprawnień pracodawcy do kierowania pracą pracownika – profesjonalisty. Gwarantują one temu pracownikowi niezależność merytoryczną ( niezależność intelektualną ) w zakresie samodzielnego kształtowania treści czynności zawodowych. W niektórych przypadkach przyznają mu one także pewien stopień samodzielności w zakresie organizacji pracy ( samodzielność wyboru czasu i miejsca pracy). Wprowadzenie przepisów gwarantujących niezależność i samodzielność pracownika - profesjonalisty skutkuje zatem ograniczeniem zakresu obowiązku wykonywania przez niego poleceń pracodawcy dotyczących pracy. Nie oznacza to jednak całkowitego wyeliminowania kierownictwa pracodawcy w odniesieniu do sposobów i metod wykonywania przez niego pracy umówionej. Ustawodawca chroni bowiem niezależność zawodową pracownika – profesjonalisty w odniesieniu do kluczowych czynności zawodowych definiujących istotę danej profesji. Przejawem podporządkowania pracownika – profesjonalisty będzie między innymi obowiązek wykonywania przez niego pracy w określonym wymiarze, obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodawcy, obowiązek przestrzegania reguł porządku i organizacji pracy określonych w regulaminie pracy oraz poleceń pracodawcy odnoszących się do tych właśnie kwestii. Prowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania skłaniają jego autora w szczególności do akceptacji dopuszczalności wykonywania wolnego zawodu w ramach nietypowego stosunku pracy i uznania za wystarczające gwarancji prawnych niezależności i samodzielności zawodowej profesjonalisty zatrudnionego w ramach stosunku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Lewandowicz-Machnikowska, Monika. Rec. ; Stefański, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117155 ; ISBN 978-83-66601-06-2 (druk) ; ISBN 978-83-66601-07-9 (online)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 163)

Rights holder:

Copyright by Jacek Borowicz

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 16, 2020

In our library since:

Nov 2, 2020

Number of object content hits:

939

Number of object content views in PDF format

939

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118970

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information