Object

Title: Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

Alternative title:

A few remarks on the legal grounds for restriction of access to firearms in Poland

Creator:

Mikowski, Rafał

ORCID:

0000-0002-9465-8510

Subject and Keywords:

firearms   firearms permit   firearms access regulation  
broń palna   pozwolenie na broń palną   reglamentacja dostępu do broni palnej

Abstract:

The paper outlines the legal grounds for access to firearms in Poland, taking into account the current trends related to the government’s obligation to provide security to citizens. The article includes an analysis of both the constitutional principles and the applicable legislation in force, along with secondary legislation Regulations, is aimed at the clarification of the importance of the restrictions being introduced by the legislature in this field. The preventive and conservative approach of the legislature towards the expectations of some circles of stakeholders justifies the statement that the admission of firearms to be marketed is a strictly regulated exception to the principle of restricting access to firearms, which significantly contributes to the increased sense of security among citizens, especially in the light of current developments in the world.  

W opracowaniu przedstawione zostały podstawy prawne dostępu do broni palnej w Polsce w zarysie przy uwzględnieniu aktualnych tendencji związanych z obowiązkiem państwa zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Analiza zasad konstytucyjnych i obowiązującego ustawodawstwa przy uwzględnieniu regulacji rozporządzeniowych prowadzi do wyjaśnienia znaczenia ograniczeń wprowadzanych na tym polu przez ustawodawcę. Prewencyjne i zachowawcze podejście ustawodawcy do oczekiwań niektórych zainteresowanych środowisk uzasadnia twierdzenie, że dopuszczenie do obrotu broni palnej stanowi restrykcyjnie regulowany wyjątek od zasady ograniczania dostępu do broni palnej, co wymiernie przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, szczególnie w świetle aktualnych wydarzeń na świecie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109036   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.115.11

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 163-174

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

455

Number of object content views in PDF format

468

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118702

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information