Object

Title: The role of a criminal measure in the form of disqualify from holding specific post, performing a specific profession or conducting a specific business activity in a system of penal measures ; Rola środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w systemie środków karnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of a criminal measure in the form of disqualify from holding specific post, performing a specific profession or conducting a specific business activity in a system of penal measures  
Rola środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w systemie środków karnych

Creator:

Rawecki, Aleksander

ORCID:

0000-0002-2236-5938

Subject and Keywords:

criminal measures   enforcement of criminal measures   disqualify from holding specific post  
środki karne   wykonywanie środków karnych   zakaz zajmowania określonego stanowiska

Abstract:

This article deals with the issue of the role of a criminal measure in the form of disqualify from holding specific post, perform a specific profession or conduct a specific economic activity in a system of criminal measures. The author indicates the basic elements of a criminal measure, its premises, functions in the system of penal measures. The coherence of the system is also questioned in relation to the possible simultaneous optional update to the decision of a criminal measure and the power of the law updating the ban from art. 18 § 2 k.s.h.  

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia roli środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w systemie środków karnych. Autor wskazuje na podstawowe elementy środka karnego, jego przesłanki, funkcje w systemie środków karnych. Poddana zostaje również w wątpliwość spójność systemu wobec możliwej jednoczesnej aktualizacji fakultatywnego do orzeczenia środka karnego a z mocy prawa aktualizującego się zakazu z art. 18 § 2 k.s.h.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96033   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.088

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksander Rawecki

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

1 192

Number of object content views in PDF format

1324

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103065

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information