Object

Title: Review of ETPCz jurisprudence and regulations regarding persons deprived of liberty of physical disabilities ; Przegląd orzecznictwa ETPCz i regulacje w zakresie osób pozbawionych wolności niepełnosprawnych fizyczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Review of ETPCz jurisprudence and regulations regarding persons deprived of liberty of physical disabilities  
Przegląd orzecznictwa ETPCz i regulacje w zakresie osób pozbawionych wolności niepełnosprawnych fizyczne

Creator:

Głowińska, Magdalena

ORCID:

0000-0002-3598-9774

Subject and Keywords:

disabled prisoner   physical disability   European Court of Human Rights judgments   executive criminal law  
niepełnosprawny więzień   niepełnosprawność fizyczna   orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka   prawo karne wykonawcze

Abstract:

People with disabilities are an increasing group remaining in the penitentiary isolation. Over the years, people with physical disabilities began to be perceived and to look at their needs in detail during the imprisonment. Polish legislation introduced regulations aimed at normalizing their situation. Despite the efforts, the situation of disabled prisoners leaves many irregularities, which is clearly manifested by unfavorable decisions of the European Court of Human Rights. The situation of disabled prisoners requires constant work on developing a separate concept of their treatment.  

Osoby niepełnosprawne to coraz większa grupa pozostająca w izolacji penitencjarnej. Z biegiem lat ludzie niepełnosprawni fizycznie zaczęli być postrzegani i szczegółowo analizować ich potrzeby podczas pobytu w więzieniu. Polskie ustawodawstwo wprowadziło regulacje mające na celu normalizację ich sytuacji. Pomimo wysiłków sytuacja niepełnosprawnych więźniów pozostawia wiele nieprawidłowości, co wyraźnie widać w niekorzystnych decyzjach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sytuacja więźniów niepełnosprawnych wymaga stałej pracy nad opracowaniem odrębnej koncepcji ich leczenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96024   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.079

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Głowińska

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

400

Number of object content views in PDF format

459

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103056

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information