Object

Title: Ujawnienie w księdze wieczystej prawa dożywocia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ujawnienie w księdze wieczystej prawa dożywocia

Creator:

Gniewek, Edward

Subject and Keywords:

stosunek prawny dożywocia   umowa dożywocia   prawa względne   wpis fakultatywny   prawa osobiste   wpis deklaratoryjny   rozszerzona skuteczność prawa dożywocia   jawność praw wpisanych   pierwszeństwo praw wpisanych   prawo dożywocia

Abstract:

W stosunku prawnym dożywocia, nawiązywanym na podstawie umowy dożywocia, następuje ustanowienie prawa dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. W zasadniczej mierze status prawa dożywocia określono w materialnoprawnej regulacji kodeksu cywilnego. Określono tam uprawnienia dożywotnika, w powiązaniu z treścią ciężarów zobowiązanego (art. 908 k.c.). W tej kodeksowej regulacji przyjęto konstrukcję rozszerzonej skuteczności ustanowionego prawa dożywocia wobec kolejnego właściciela nieruchomości. Równocześnie zaś w odrębnej regulacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece dopuścił ustawodawca (w art. 16 ust. 2 pkt 1) ujawnienie prawa dożywocia w księdze wieczystej jako prawa osobistego (względnego). Jego wpis, fakultatywny, ma charakter deklaratoryjny. Ujawnieniu podlega ustanowione prawo (dożywocia), ze wskazaniem jego treści i przedmiotu. Dokonanie wpisu bynajmniej nie oznacza przekształcenia ujawnionego prawa dożywocia w ograniczone prawo rzeczowe. Udzieleniu istotnej, zewnętrznej ochrony prawa dożywocia służy zastosowana, kodeksowa konstrukcja jego rozszerzonej skuteczności, niezależnej od wpisu w księdze wieczystej. Natomiast dokonanie wpisu służy pełnemu ujawnieniu stanu prawnego nieruchomości. Ponadto, co istotne, do pierwszeństwa praw osobistych ujawnionych w księdze wieczystej stosuje się odpowiednio przepisy o ograniczonych prawach rzeczowych (art. 20 ust. 1 u.k.w.).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95808   ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.035

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Edward Gniewek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 1, 2019

Number of object content hits:

299

Number of object content views in PDF format

332

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102939

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information