Object

Title: Problem obecności starożytnych Rzymian w Chinach od czasów panowania Dynastii Han do końca III w. n.e. w świetle wybranych chińskich kronik

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem obecności starożytnych Rzymian w Chinach od czasów panowania Dynastii Han do końca III w. n.e. w świetle wybranych chińskich kronik

Alternative title:

Authenticity of ancient Romans's appearance at China, since Han Dynasty to third century A.C, according to selected chinese chronicles and records

Creator:

Michalewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

Chinese Empire   ancient Rome   antiquity   Silk Road   chronicles  
Cesarstwo Chińskie   starożytny Rzym   starożytność   Jedwabny Szlak   kroniki

Abstract:

Although that the issue of Sino-Roman relations are widely known in the science, this topic is not clearly explicated. The main aim of this article is to show hipothetical contacts between ancient Romans and Chineses. This work contain a short descriptions about such events like: a visit of jugglers from Liqian at Chinese Emperor's court, support of Roman surveyors from Kokand to defence a city Dayuan, a journey of Maes Titianos's mercantile caravan to Asia, a visit of Roman Embassy at Emperor Huan's court in 166 AD, a visit of merchant Leon at Emperor Sun Quan's commurt and appearance of two Roman Embassy to the Middle Kingdom in 282 AD and 284 AD. The summary of this work is trying to answer for two question. When was the first documented arrival of Roman in the Middle Kingdom? Why Sino – Roamn relations weren't well developed?  

Pomimo tego, że temat relacji chińsko–rzymskich w starożytności, od wielu lat jest obecny w świecie nauki, to nadal nie został w pełni opracowany. Artykuł ten ma na celu przedstawić hipotetyczne kontakty jakie mogły mieć miejsce pomiędzy starożytnymi Rzymianami a mieszkańcami Państwa Środka. Omawia takie wydarzenia jak: obecność na dworze chińskich cesarzy sztukmistrzów z Lijian, pomoc rzymskich mierniczych z Kokandu w obronie miasta Dayuan, kupiecką wyprawę Maesa Titianosa w głąb Azji, przybycie rzekomego rzymskiego poselstwa na dwór cesarza Huan w 166 r. n.e., pobyt kupca Leona na dworze cesarza Sun Quana oraz przybycie dwóch rzymskich poselstw do Państwa Środka w 282 i 284 r. n.e. W podsumowaniu przedstawione są wnioski dotyczące ustalenia pierwszego udokumentowanego pobytu Rzymian na terenie Państwa Środka, a także próba ustalenia przyczyn braku rozbudowanych kontaktów pomiędzy oboma mocarstwami w starożytności

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Sobieska, Agnieszka. Red.   Jelonek, Barbara. Red.

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128444   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-14-7

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2017, 17

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

410

Number of object content views in PDF format

418

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101481

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information