Object's details: Podmiotowość procesowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych struktur organizacyjnych z perspektywy art. 64 k.p.c.

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy